Du học & Hướng nghiệp

Thông tin Studii

November 19, 2020 / by AEA / In đối tác

Hợp tác phát triển dịch vụ khai vấn du học

Vì sao chúng tôi tìm kiếm các đối tác phát triển du học? 

Với phương châm hợp tác tạo nên sức mạnh và tận dụng lợi thế của từng đối tác, nhằm giúp học sinh phát huy tối đa năng lực của mình, trước, trong và sau khi đi du học, Học Viện Studii luôn tìm kiếm những đối tác giáo dục phù hợp để có thể cùng tạo ra giá trị thiết thực cho các em học sinh, sinh viên. 

Những đối tác phù hợp với Học Viện Studii

Chúng tôi tìm kiếm các đối tác trên nhiều phương diện như: 

  • Trung tâm ngoại ngữ và các lớp dạy tại nhà của các thầy cô dạy tiếng Anh IELTS, TOEFL
  • Các trung tâm dạy kĩ năng mềm cho học sinh 
  • Các chuyên gia khai vấn (life coach) 
  • Các giảng viên dạy kĩ năng mềm 

Cơ chế hợp tác

Việc hợp tác sẽ được thiết lập trên cơ chế tôn trọng và chia sẻ giá trị. Mỗi sự đóng góp của đối tác sẽ được nhìn nhận trên cơ sở: 

  • Đóng góp về thời gian 
  • Đóng góp về nỗ lực
  • Sự cam kết đồng hành lâu dài 

Hình thức chia sẻ giá trị có thể bao gồm một hoặc tất cả như chia sẻ học phí và doanh thu từ hoạt động giá trị cộng thêm. Chi tiết các bên sẽ cùng thảo luận. 

Những ích lợi khác khi trở thành đối tác của Học Viện Studii

  • Tham gia các khóa huấn luyện nâng cao kĩ năng tư vấn, khai vấn 
  • Được cung cấp các hướng dẫn quy trình làm việc 
  • Đảm bảo về uy tín cho các đơn vị đối tác và cùng cộng hưởng tạo ra giá trị thương hiệu bền vững.

Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ tại: www.studii.vn/contact

Liên hệ với Studii